www.terapie-aft.cz

soukromá poradna Mgr. Jarmily Šimákové pro alternativní metody

www.terapie-aft.cz

> Úvodní stránka
> Klinická logopedie
> AFT terapie
> HAP
> Reiki
> Moveterapie
> Ceník služeb
> Kurzy a kontakty
 

Klinická logopedie

Logopedická péče zahrnuje:

PREVENCI - v oblasti prevence se jedná zejména o motoriku řečových orgánů, stimulaci orofaciálního svalstva a myofunkční terapii. Motoriku mluvidel provádím u dětí od 3 let. V tomto raném věku se dá zabránit pozdější fixaci špatného postavení mluvidel během řečového vývoje a tudíž se dá předejít chybné výslovnosti. Motorika mluvidel je velmi účinná jak před, tak i během nápravy jednotlivých hlásek. Terapii provádím v malé skupině dětí formou hry. Při pravidelném provádění motoriky řečových orgánů dochází k tomu, že následná náprava hlásek je snazší a trvá poměrně kratší dobu.

 

DIAGNOSTIKU - provádím pomocí rozličných speciálních pedagogicko / psychologických a logopedických testů a pohovorem k získání podrobnější anamnézy

 
TERAPII - je zaměřena zejména na tyto poruchy a vady řeči:
  - vady výslovnosti jednotlivých hlásek
  - opožděný vývoj řeči a vývojová dysfazie
  - koktavost, breptavost
  - poruchy faktických funkcí - získaná ztráta řeči po cévních mozkových
    příhodách (po dohodě je možné provádět návštěvy u pacientů doma)
 

PORADENSKOU ČINNOST - odvíjí se od propojení s dalšími disciplínami zejména alternativního směru-kineziologie, AFT terapie, Reiki, rozbor mandal atd. Vycházím z předpokladu, že se tímto způsobem mohu společně s klienty podívat na daný problém z širšího, ucelenějšího hlediska.

 

LOGOPEDICKÝ TÁBOR - Milíčův dům, Sauerova 2, Praha 3 - 7.8. - 11.8.2023

...více na www.logopedicky-tabor-primestsky.cz

MANDALA - sanskrtské slovo = magický kruh, střed, obvod, symbol budhismu je to část arteterapie - (léčba kresbou), jedná se o spontánní kruhové kresby, které slouží k vyjádření nevědomých pocitů, konfliktů. Každá mandala odpovídá vnitřnímu rozpoložení člověka a má svůj význam. Mandaly používám převážně u dětí. Děti nedokáží verbálně vyjádřit své pocity, bolesti, přání a křivdy, ale pocitově to vnímají výborně. V kresbě se překvapivě objeví vše, aniž by museli rodiče cokoli dopředu sdělovat. U dospělých mají mandaly význam terapeutický, relaxační, jedná se o nonverbální vyjádření stavu své duše, po kterém přichází úleva.

 

2006-10 Vytvořila firma PROFI IMAGE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

2006-10 Publikuje firma Mgr. Jarmila Šimáková. Všechna práva vyhrazena.