www.terapie-aft.cz

soukromá poradna Mgr. Jarmily Šimákové pro alternativní metody

www.terapie-aft.cz

> Úvodní stránka
> Klinická logopedie
> AFT terapie
> HAP
> Reiki
> Moveterapie
> Ceník služeb
> Kurzy a kontakty
 

Hlubinná abreaktivní psychoterapie - HAP

nazývána také jako regresní terapie, je založena na znalosti fungování lidské paměti, psychiky i těla.

Mnohé psychické i psychosomatické problémy tkví v tom, že člověk v minulosti (nezáleží na tom, jak daleká ta minulost je) prožil stresující situaci - událost, kdy byl v tzv. stavu zúženého vědomí. V takovém stavu se do paměti ukládají všechny informace o stavu organismu - může to být zima, třes, bolest, ale i emoce jako např. strach, úlek, lítost, vztek atd., ale také to, co člověk v dané situaci slyšel, na co myslel, co cítil. A tyto jevy nebo jen jeden z nich může restimulovat - probudit v přítomnosti vzpomínku na nějakou událost v minulosti a mysl i tělo si ji stále "přehrává". Z toho pramení nevysvětlitelné psychosomatické problémy, které se objevují bez zjevné příčiny.

Při hlubinné terapii se pracuje s minulými životy. Jedná se o vybavování zážitků, které se jeví jako z jiného života. Pro někoho jsou pravdivé, někdo je považuje jen jako symbolické vyjádření jeho problému, ale podstatou zůstává, že opětovné prožití "minulých životů" vede k tomu, že zmizí problém v přítomnosti. A to je hlavním kritériem úspěšnosti metody.

Regresní terapie řeší pocity bezmoci, nejistoty, stres, bolesti hlavy, různé druhy fobií, vztahové problémy, nevysvětlitelné bolesti a další.

HAP se neprovádí v hypnóze ani jiném změněném stavu vědomí. Klient si po terapii vše pamatuje, ale tyto vzpomínky už nejsou zdrojem stresu, ale prožitou zkušeností, která patří minulosti.

2006-10 Vytvořila firma PROFI IMAGE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

2006-10 Publikuje firma Mgr. Jarmila Šimáková. Všechna práva vyhrazena.